Praktikos sritys

Rengiami įvairūs dokumentai:
Ieškiniai ir atsiliepimai į juos, pareiškimai, prašymai, apeliaciniai skundai ir atsiliepimai į juos, atskirieji skundai, kasaciniai skundai ir  atsiliepimai į juos, prašymai dėl proceso atnaujinimo, skundai dėl antstolio, notaro veiksmų, prašymai dėl skolininko dalies turte nustatymo, dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymų, dėl praleistų terminų atnaujinimo, pareiškimai teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos  iškėlimo, įvairios sutartys ir susitarimai (pirkimo-pardavimo, mainų, rentos, išlaikymo iki gyvos galvos, dovanojimo, nuomos, subnuomos, paslaugų teikimo, pasaugos, paskolos, jungtinės veiklos, vedybų, santuokos nutraukimo bendru sutikimu, taikos sutartys, visos su nekilnojamuoju turtu susiję sutartys), atliekama sutarčių analizė, pateiktų dokumentų teisinės rizikos vertinimas.


Atstovaujama klientams visuose teismuose, įstaigose, organizacijose; santykiuose su antstoliais ir kitais vykdymo procese dalyvaujančiais asmenimis; sprendžiant ginčus su valstybinėmis institucijomis ir/ar privačiais asmenimis; derybose ir atliekant  įvairius teisinius veiksmus įvairiose bylose; dėl sprendimų ar kitų vykdomųjų dokumentų, priimtų užsienio valstybių  teismuose, pripažinimo bei vykdymo Lietuvoje.

Konsultuojama įrodymų ir įrodinėjimo klausimais, renkami įrodymai; teikiamos konsultacijos dėl tarptautinės teisės, Europos sąjungos reglamentų, Konvencijų taikymo bei ruošiami reikalingi dokumentai, tarpininkaujama ieškant alternatyvių ginčų išsprendimo būdų, organizuojama sutaikinimo procedūros (įskaitant mediaciją).


Pagrindinės veiklos sritys:

Šeimos teisė – santuokos sudarymas, negaliojimas, nutraukimas, sutuoktinių turto teisinio režimo klausimai, vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos, įvaikinimas, bendras gyvenimas neįregistravus santuokos, tėvystės (motinystės) nustatymas ir/ar nuginčijimas, išlaikymo priteisimas, globa ir rūpyba, civilinės būklės aktai;

Daiktinė teisė – nuosavybės klausimai, savininko teisių apsauga ir gynimas, turto patikėjimo teisė, servitutai, uzufruktas, nuoma, hipoteka, įkeitimas, visi su nuosavybės atkūrimu susiję klausimai;

Paveldėjimo teisė –  paveldėjimas pagal įstatymą ir testamentą, palikimo priėmimas, atsisakymas, atsakomybė už palikėjo skolas, įpėdinių tarpusavio santykiai, atskirų turto rūšių paveldėjimo ypatybės;

Sandoriai – sudarymo tvarka, forma, teisinė sandorių registracija, negaliojantys (niekiniai ir nuginčijami) sandoriai;

Prievolių teisė – (prievolių rūšys, jų vykdymas ir neįvykdymo teisinės pasekmės, prievolių užtikrinimo būdai ir formos, kreditorių ir skolininkų interesų gynimas, reikalavimo perleidimas, prievolių pabaiga, restitucija);

Sutarčių teisė – sutarčių sudarymas, aiškinimas, vykdymas, neįvykdymo teisinės pasekmės, pabaiga;

Kitais pagrindais atsirandančios prievolės – kito asmens reikalų tvarkymas, nepagrįstas praturtėjimas, civilinė atsakomybė, visi klausimai, susiję su žalos/nuostolių atlyginimu.