Apie mus

Ina Navickienė, 1989 m. baigusi Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, rugpjūčio 1 d. priimta stažuotis į Lietuvos advokatūrą (1989-07-18 nutarimas Nr. 40)

   

1990 m. spalio 18 d. priimta į Advokatų kolegijos narius ir paskirta dirbti Vilniaus I juridinėje konsultacijoje (1990-10-18 nutarimas Nr. 6)

2003 m. kovo 1 d. įregistruota advokatės Inos Navickienės kontora (2003-02-20 nutarimas Nr. 15)

Veiklos tikslas – kvalifikuotai, sąžiningai ir drąsiai teikti teisinę pagalbą ne tik teisminiame procese, bet ir kasdieniame gyvenime sprendžiant teisinius klausimus.

Geriausias rezultatas pasiekiamas asmeniškai bendraujant su klientu.

Lietuvos advokatūros sveikinimas profesinės sukakties proga 

Sertifikatai, diplomai, pažymėjimai

Advokatės kontoros registracijos pažymėjimas
Kas yra kas Lietuvoje 2000
Italų kalbos sertifikatai (pirmas lygis, B2 lygis)

Profesiniai mokymai 

2023-01/02   Baziniai mediacijos mokymai
2022-12-21   Mažųjų bendrijų teisiniai aspektai
2022-09-21   Tarptautinė teisinė pagalba įrodymų rinkimo ir procesinių dokumentų įteikimo srityje
2018-04-25   LA seminaras „Naujasis asmens duomenų apsaugos reguliavimas ES ir Lietuvoje“
2018-03-22   Tarptautinė konferencija „Advokatų veiklos garantijos šiuolaikinėje visuomenėje“
2017-12-07   Tarptautinė konferencija „Advokato socialinė atsakomybė“
2017-02-27   LA seminaras „Fizinių ir juridinių asmenų bankrotas: teisinis reguliavimas ir aktuali teismų praktika“
2016-05-26   LA seminaras „Žalos, padarytos neteisėtais valstybės veiksmais, atlyginimas“
2016-03-30   LA seminaras „Europos patentinės apsaugos sistema (Bendro galiojimo Europos patentas. Bendras patentų teismas). ES prekių ženklų reforma“
2015-04-17   LA seminaras „Šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų vykdymo ypatumai“
2015-04-16     ELSA ir LA konferencija „Advokatų veiklos vertinimo tendencijos: vartotojų teisių apsauga Lietuvos advokatūroje“
2013-05-30   ATEA, RLN ir LA seminaras „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese: praktiniai Lietuvos teismų viešų elektroninių paslaugų informacinės sistemos naudojimo aspektai
2012-11-23   Tarptautinė mokslinė konferencija „Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai Vidurio ir Rytų Europoje“
2011-12-19   LA seminaras „Advokato profesinė etika / Skirtumus pažyminčios kategorijos ir diskriminacija: kultūrinis kontekstas“
2010-05-17   LA seminarų 4 ciklas „Civilinė teisė ir civilinis procesas“ (5 seminarai)
2009-04-17   LA seminaras „Žalos atlyginimas baudžiamajame procese“
2009-05-15   Advokatų individualios veiklos apmokestinimas ir buchalterinė apklausa
2009-10-28   LA seminaras „Žemės įgijimo ir sandorių sudarymo ypatumai“
2009-10-30   LA seminaras „Civilinė atsakomybė: naujausia teismų praktika“
2007-05-18   LA seminaras „Neturtinė žala“
2007-12-12   LA seminaras „Komercinis arbitražas“
2006-03-02   VšĮ „Profesijos tobulinimo centras“ ir Lietuvos advokatūros seminaras „Individuali veikla ir jos apmokestinimo ypatumai“
2006-04-06   VšĮ „Profesijos tobulinimo centras“ organizuotas seminaras „Santuokos nutraukimo ypatumai ir teisinės pasekmės“
2005-03-03   Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų seminaras Europos Sąjungos reglamentų taikymas Lietuvos civiliniame procese
2005-03-24   LAT seminaras „Civilinė atsakomybė“
2005-04-29   LA seminaras „Civilinis procesas“
2005-09-29   LA seminaras „Mokesčių teisė“
2004-02-27   Europos sąjungos teisė (seminarų ciklas)